EKOPROJKTOWANIE- Sposób na osiągnięcie celów gospodarki obiegu zamkniętego

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat projektowania opakowań w kontekście działań UE dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz strategii na rzecz tworzyw sztucznych, a także wytycznych określonych w projekcie rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Wśród wielu działań podejmowanych w celu ograniczania wpływu opakowań/odpadów opakowaniowych na środowisko istotnym elementem jest idea ekoprojektowania (projektowanie zgodne z aspektami ekologicznymi), która staje się obowiązującym standardem.

Nasze ekspertki opowiedzą o tym jak ekoprojektować opakowania tak, by dało się je wykorzystywać w zamkniętym obiegu. Pokażą najlepsze praktyki i najczęstsze błędy przy projektowaniu opakowań z różnych tworzyw.

Dla kogo jest to szkolenie:

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów materiałów opakowaniowych, opakowań i ich elementów oraz przedsiębiorstw wykorzystujących opakowania do pakowania wyrobów, szczególnie działów tych przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem systemów pakowania, doborem materiałów oraz elementów i działów zajmujących się ochroną środowiska czy gospodarką odpadami (technologów, specjalistów, kierowników, pracowników), a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką projektowania opakowań w ujęciu wymagań ochrony środowiska

Czego się dowiesz?

  • Zrozumiesz dlaczego firmy muszą zmienić swoje podejście do opakowań.
  • Zdobędziesz informacje na temat głównych wytycznych UE dotyczących ekologicznych opakowań.
  • Poznasz kryteria ekoprojektowania określone przez UE.
  • Dowiesz się jak wykorzystywać ekologiczne rozwiązania minimalizujące odpady i zanieczyszczenie.
  • Zaznajomisz się z procesami zbiórki i zagospodarowania odpadów do dalszego wykorzystania.
  • Zrozumiesz istotę i korzyści ekologicznych rozwiązań dla firm, konsumentów i środowiska naturalnego.
  • Podczas warsztatów nauczysz się jak zaprojektować ekologiczne opakowanie lub jak zabezpieczyć produkt przed zniszczeniem lub utratą wartości.

Zobacz szczegółowy PROGRAM!

Data szkolenia:

14/05/2024, godz. 10:00-14:00

Miejsce:

Siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, III piętro, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

Zgłoszenie na szkolenie:

Formularz zgłoszeniowy wyślij na adres agnieszka.dixa@arrkonin.org.pl  

Termin zgłaszania się mija w dniu 10.05.2024.

Zachęcamy również do wzięcia udziału w  bezpłatnym doradztwie!

Jeśli uznasz po szkoleniu, że chcesz zrobić coś więcej dla swojej firmy to zgłoś się na dodatkowe konsultacje na których wspólnie z naszą ekspertką skonsultujesz Twój nowy pomysł, który chciałbyś wprowadzić w firmie.

Doradztwo indywidualne on-line będzie dostępne dla firm w ustalonych wcześniej terminach i godzinach.

Aby zapisać się na doradztwo wystarczy w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie –  wstawić znak „X” w odpowiednim miejscu.

Warunkiem udziału w doradztwie, jest uczestnictwo w szkoleniu.

Udział w doradztwie jest nieobowiązkowy. Można brać udział tylko w szkoleniu.

Ekspertki prowadzące szkolenie:

Agnieszka Brejdak

Ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w raportowaniu niefinansowym, tworzeniu strategii biznesowych oraz ich adaptacji do zasad zrównoważonego rozwoju, ekoprojektowania, a także transformacji firm w kierunku GOZ.

Posiada bogate, międzysektorowe doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy dla dużych spółek giełdowych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i sektora publicznego. Współpracuje z wieloma interesariuszami oraz kadrą kierowniczą i zarządami. Od wielu lat pełni funkcję eksperta dla różnych organizacji i instytucji, w tym UNIDO, EnAct SDGs gdzie współpracuje z profesjonalistami w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji.

Dodatkowo, aktywnie uczestniczy w pracach zespołu KIS7 Ministerstwa Rozwoju i Technologii, koncentrując się na obszarach związanych z ekoprojektowaniem i gospodarką o obiegu zamkniętym.

Działa również w organizacjach charytatywnych, zarządzając międzynarodowymi programami grantowymi. Realizowała wiele projektów międzynarodowych biznesowych i inwestycyjnych

Współzałożycielka Fundacji Ecoloop.

Ekspertka Programu Climate Leadership

Jolanta Okońska-Kubica

Ekspertka z ośmioletnim doświadczeniem z zakresu zrównoważonego rozwoju, GOZ, gospodarki odpadowej, Współtwórca i wieloletni Prezes spółki koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej         i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem z obszaru planowania strategicznego i operacyjnego, projektowania modeli biznesowych i raportowania zgodnie z koncepcją z zrównoważonego rozwoju, ESG i GOZ w międzynarodowej firmie. Koordynator wielu projektów o charakterze zrównoważonym wdrażanych przez małe, średnie i duże firmy z branży chemicznej, recyklingowej, opakowaniowej i odzieżowej.

Przewodnicząca Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej.

Przewodnicząca Grupy Roboczej Ministerstwa Rozwoju i Technologii ds. KIS 7.

Gospodarka o obiegu zamkniętym.

Członek Grupy Roboczej ds. usprawnienia raportowania ESG wśród polskich przedsiębiorstw w Ministerstwie Finansów

Współzałożycielka Fundacji Ecoloop.

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych!

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt :

Agnieszka Dixa

📞+48 691-016-104

 📧 agnieszka.dixa@arrkonin.org.pl

Skip to content