Koordynator Obszaru Instytucji Pośredniczącej

Krzysztof Borkowicz

Od 2021 roku  zaangażowany w proces Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej oraz koordynację prac nad strategią rozwoju subregionu. W latach wcześniejszych uczestniczył w działaniach w zakresie kształtowania polityki rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej regionu Wielkopolski. Współtworzył i wdrażał strategie rozwoju Województwa Wielkopolskiego czy Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Współuczestniczył również w opracowaniu Strategii Rozwoju Polski Zachodniej oraz koordynował prace Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

 

Kontakt:
e-mail: krzysztof.borkowicz@arrkonin.org.pl
tel. 63 245 30 95 wew. 33
tel. 601 464 771
pokój: 309

Skip to content