Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Zakres świadczonych usług

Zapoznaj się z zadaniami PIFE

Kontakt

Skontaktuj się ze Specjalistami
ds. funduszy europejskich oraz zapoznaj się z Klauzulą informacyjną

Aktualności

Sprawdź bieżące działania
dotyczące PIFE.

Nasze usługi:

Ogólne informowanie na temat Funduszy Europejskich, poszczególnych Programów i Działań, programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, Krajowego Planu Odbudowy.

Informowanie o projektach tj. przedstawienie aktualnej informacji nt. możliwości udziału w realizowanych przez innych beneficjentów, projektach współfinansowanych z FE, a także wskazaniu klientowi narzędzi do wyszukania interesujących go projektów, np. internetowe bazy projektów.

Informowanie o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich tj. udzielenie klientowi informacji o systemie wdrażania bądź zakwalifikowanie pomysłu na projekt do konkretnego Priorytetu/Działania w Programie finansowanym z FE (m.in. w zakresie możliwości korzystania ze środków w ramach FE, informacji o konkursach i możliwych źródłach i formach finansowania, informacji nt. ogólnych warunków, kryteriów oraz procedur przyznawania wsparcia oraz danych kontaktowych do właściwych instytucji).

Konsultacje bezpośrednie, indywidualne, telefoniczne, e-mailowe i pisemne skierowane są do wszystkich mieszkańców, w tym osób fizycznych i przedsiębiorców, jak również przedstawicieli podmiotów publicznych zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych, jak i wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek, poręczeń czy też kredytów.

Spotkania informacyjne i szkolenia, które mają na celu przekazanie uczestnikom szczegółowych i aktualnych informacji o Funduszach Europejskich, Partnerstwie Publiczno-Prawnym oraz o usługach świadczonych przez PIFE.


Mobilne Punkty Informacyjne
, które organizowane są poza siedzibą PIFE, w miejscowościach, w których PIFE nie ma siedziby. MPI organizowane jest we współpracy z lokalnym samorządem lub innymi instytucjami.

Kontakt:

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich otwarty jest

w poniedziałki w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz

od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Więcej informacji na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Marta Fabiszak
Specjalista ds. funduszy europejskich

Pracownik w Spółce Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zatrudniony od 2023 roku. Specjalista świadczący usługi informacyjne z Programów finansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności (FS) perspektywy 2021-2027.

Pracownik zaangażowany także w realizację projektów dotyczących Usług Rozwojowych realizowanych od 01.01.2024 r. do 31.12.2028r. Udziela informacji, przedstawia zasady funkcjonowania Podmiotowego Systemu Finansowania podczas indywidualnych spotkań z Klientami, jak również telefonicznie i/lub
w formie elektronicznej.

e-mail: marta.fabiszak@arrkonin.org.pl
tel: 63 245 30 95 wew. 23,24

Katarzyna Kijak
Specjalista ds. funduszy europejskich

Pracownik w Spółce Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zatrudniony od 2023 roku. Specjalista świadczący usługi informacyjne z Programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności (FS) perspektywy 2021-2027.

Pracownik zaangażowany również w realizację działań mających na celu zapewnienie odpowiedniej widoczności polityki spójności oraz prowadzenie działań związanych z komunikacją i widocznością w zakresie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach FEW 2021 – 2027.

e-mail: katarzyna.kijak@arrkonin.org.pl
tel: 63 245 30 95 wew. 23,24

Justyna Tomczak
Specjalista ds. funduszy europejskich

Pracownik w Spółce Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zatrudniony od 2024 roku. Specjalista świadczący usługi informacyjne z Programów finansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności (FS) perspektywy 2021-2027.

Posiada doświadczenie w obszarze Funduszy Europejskich od 2015 roku.

e-mail: justyna.tomczak@arrkonin.org.pl
tel: 63 245 30 95 wew. 23,24

Renata Jańczak
Specjalista ds. funduszy europejskich

Wieloletni pracownik w Spółce Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. Lider projektu Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie, świadczący usługi w odniesieniu do Programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności (FS) perspektywy 2021-2027.

Pracownik zaangażowany także w realizację projektów dotyczących Usług Rozwojowych realizowanych od 01.01.2024 r. do 31.12.2028r. Udziela informacji, przedstawia zasady funkcjonowania Podmiotowego Systemu Finansowania podczas indywidualnych spotkań
z Klientami, jak również telefonicznie i/lub w formie elektronicznej.

e-mail: renata.janczak@arrkonin.org.pl
tel: 63 245 30 95 wew. 23,24
tel: 601 346 807

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu

Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

 

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących
i Wdrażających poszczególne Programy ani Centralnej Jednostki ds. PPP (CJPPP)i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Skip to content