Koordynator Obszaru ds. wdrażania FST w IP

Edyta Kasprzak-Skvrna

Pracownik Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie od 2005 r. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu projektów „miękkich” realizowanych przez Spółkę ARR S.A. w Koninie. Obecnie jest odpowiedzialna m.in. za proces oceny strategicznej projektów wdrażanych z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Kontakt:
e-mail: edyta.kasprzak@arrkonin.org.pl
tel. 63 245 30 95 wew. 32
tel. 695 662 262
pokój: 309

Skip to content