Usługi Rozwojowe

 Renata KlimaszewskaStarszy Specjalista

Pracownik Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie od 2023r. Zaangażowana w przyznawanie wsparcia na usługi rozwojowe realizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych   przyczyniających się do podniesienia i zmiany kompetencji oraz rozwoju umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w koordynowaniu i realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Aktualnie Opiekun Projektu pn. „Transformacja w kształceniu osób dorosłych z Wielkopolski Wschodniej” realizowanego w ramach dz. 10.01 FEW 2021-2027.

Kontakt:

e-mail: renata.klimaszewska@arrkonin.org.pl
tel: 63 245 30 95 wew. 42
tel: + 48 695 997 503
pokój: 327

 

 Żaneta MajewskaStarszy Specjalista

Pracownik Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie od stycznia 2024r. Zaangażowana w przyznawanie wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego osób pracujących w przedsiębiorstwach oraz u innych pracodawców poprzez usługi rozwojowe realizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynowaniu i realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Aktualnie Opiekun Projektu pn. „Usługi rozwojowe – inwestycja w kapitał ludzki w podregionie konińskim” realizowanego w ramach dz. 6.04 FEW 2021-2027. 

Kontakt:

e-mail: zaneta.majewska@arrkonin.org.pl
tel: 63 245 30 95 wew. 68
tel: +48 601 058 972
pokój: 327

 

Alina KochSpecjalista

Pracownik Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie od 2021 roku. Początkowo referent ds. usług rozwojowych. Od 2021 r. zajmuje się przyznawaniem wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego dla przedsiębiorstw oraz dla osób indywidualnych poprzez usługi rozwojowe realizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Aktualnie Opiekun Projektu pn. „Transformacja kapitału ludzkiego w Wielkopolsce Wschodniej” realizowanego w ramach dz. 10.01 FEW 2021-2027. 

Kontakt:

e-mail: alina.koch@arrkonin.org.pl
tel: 63 245 30 95 wew. 61
tel: 601 679 459
pokój: 330

 

Karolina Wojciechowska-StałowskaStarszy Specjalista

Pracownik Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie od 2017 r. Początkowo pracowała na rzecz Agencji Pracy Tymczasowej. Od 2018 roku zajmuje się przyznawaniem wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego zarówno dla przedsiębiorstw jak i osób indywidualnych poprzez usługi rozwojowe realizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Aktualnie Opiekun Projektu pn. „Transformacja kapitału ludzkiego w Wielkopolsce Wschodniej” realizowanego w ramach dz. 10.01 FEW 2021-2027. 

Kontakt:

e-mail: karolina.wojciechowska@arrkonin.org.pl
tel: 63 245 30 95 wew. 29
tel: 695 997 503
pokój: 330

 

Lidia RatajewskaSpecjalista

Pracownik Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie od 2020 r. Początkowo referent w obszarze finansowo-administracyjnym. Od 2022 r. zajmuje się przyznawaniem wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego dla przedsiębiorstw oraz dla osób indywidualnych poprzez usługi rozwojowe realizowane  za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Aktualnie Specjalista ds. usług rozwojowych w ramach perspektywy unijnej 2021-2027.

Kontakt:

e-mail: lidia.ratajewska@arrkonin.org.pl
tel: 63 245 30 95 wew. 31
tel: +48 601 683 282
pokój: 328

 

Aleksandra PytlińskaMłodszy Specjalista

Pracownik Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie od 2023 roku. Początkowo zaangażowana w przyznawanie wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego dla osób indywidualnych poprzez usługi rozwojowe realizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Następnie pracownik obszaru finansowo-administracyjnego w biurze ds. majątku i PZP. Od 2024 roku zajmuje się przyznawaniem wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego dla przedsiębiorstw oraz dla osób indywidualnych poprzez usługi realizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych w ramach perspektywy unijnej 2021-2027. Aktualnie Młodszy Specjalista ds. usług rozwojowych.

Kontakt:

e-mail: aleksandra.pytlinska@arrkonin.org.pl
tel: 63 245 30 95 wew. 37
tel: +48 601 683 282
pokój: 328

 

Skip to content