Koordynator Funduszu Pożyczkowego

Anna Urbaniak

Pracownik Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie od 2004 r. Posiada doświadczenie w obsłudze projektów realizowanych w ramach Funduszu Pożyczkowego w zakresie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej wraz z kontrolą wydatkowania budżetów. Pełni funkcję członka Komitetu Oceny Wniosków (KOW). Od 2016 r. pełni funkcję analityka finansowego – posiada doświadczenie w sporządzaniu analiz merytorycznych i finansowych tj. analizy zdolności kredytowej/pożyczkowej przedsiębiorstw. W latach 2016-2020 pełniła funkcję Kierownika Projektu w ramach dwóch Umów Operacyjnych z BGK.

Kontakt:
e-mail: anna.urbaniak@arrkonin.org.pl
tel. 63 245 30 95 wew. 58
tel. 697 996 243
pokój: 323

Skip to content