Kadry

Małgorzata Błażejewska – Główny Specjalista ds. kadr i płac

Pracownik Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie od 2006 r. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postepowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym realizowanych w ramach projektów unijnych. Od 2017 r. zatrudniona jako Główny Specjalista do spraw kadrowo-płacowych w obszarze finansowo-administracyjnym.

 

Kontakt:

e-mail: malgorzata.blazejewska@arrkonin.org.pl
tel: 63 245 30 95 wew. 67
tel: 661 612 718
pokój: 304

 

Skip to content