Misja ARR

Misja ARR S.A. w Koninie

ARR S.A. w Koninie jest instytucją realizującą projekty i usługi dla przedsiębiorstw, samorządów i instytucji, szczególnie w Wielkopolsce w celu podniesienia ich innowacyjności i konkurencyjności, przy wykorzystaniu doświadczeń w udzielaniu dotacji i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Skip to content