Enterprise Europe Network (EEN)

Agnieszka DixaGłówny specjalista ds. współpracy międzynarodowej / Kierownik projektu

W Spółce Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie od 2011 r. Prowadzi nadzór i realizację celów projektu EEN. Przygotowuje i organizuje szkolenia, warsztaty, wydarzenia brokerskie i misje firmowe. Kontaktuje się z MŚP, mediami, podwykonawcami. Odpowiada na zapytania MŚP i partnerów sieci. Wspiera MŚP w międzynarodowych negocjacjach biznesowych, pomaga firmom we wprowadzaniu produktów na rynki zagraniczne. Jest odpowiedzialna za kontakty z interesariuszami na poziomie organizacji. Promuje sieci oraz zarządzanie umową na poziomie partnera; SME Feedback. Ma doświadczenie w Enterprise Europe Network jako menedżer lokalny oraz w zarządzaniu projektami, zarządzaniu finansami i sprawozdawczości. Posiada doświadczenie we wspieraniu MŚP w kwestiach związanych z internacjonalizacją.

Kontakt:

e-mail: agnieszka.dixa@arrkonin.org.pl
tel: 63 245 30 95 wew. 63
tel: 691 016 104
pokój: 329

 

Lidia Borucka – Główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

Zaangażowana w projekt Enterprise Europe Network od 2018 roku. Posiada doświadczenie w doradztwie dla MŚP w zakresie finansowania unijnego oraz monitoringu i płatności oraz wsparcie MŚP w zakresie współpracy międzynarodowej. Współpracuje z organizacjami otoczenia biznesu w regionach oraz z samorządami lokalnymi. Zajmuje się zarządzaniem finansami i sprawozdawczością w projekcie. Planuje wydarzenia tj. szkolenia, konferencje, spotkania online. Tworzy profile biznesowe firm – zarządza i przegląda zagraniczne oferty współpracy biznesowej. Jest odpowiedzialna za promocję usług Sieci i mediów społecznościowych. Współpracuje z Partnerami sieci EEN. Jest członkiem grupy ds. zrównoważonego rozwoju (Polska Zachodnia) w ramach realizowanego projektu EEN.

Kontakt:

e-mail: lidia.borucka@arrkonin.org.pl
tel: 63 245 30 95 wew. 63
tel: 603 370 530
pokój: 329

 

Skip to content