Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne szkolenie „Dofinansowanie do szkoleń i kursów – oferta dla osób dorosłych z Wielkopolski Wschodniej”

Celem szkolenia jest przedstawienie informacji o możliwościach i warunkach uzyskania wsparcia dla osób fizycznych pow. 18 roku życia w ramach projektu pn. „Transformacja w kształceniu osób dorosłych z Wielkopolski Wschodniej”, FEW 2021-2027, Działanie 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki.

Przeprowadzony zostanie praktyczny warsztat dot. przygotowania wymaganej dokumentacji
o dofinansowanie usług rozwojowych.

Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem, przede wszystkim z Wielkopolski Wschodniej tj.: m. Konin, powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki.

Wykładowcy:  

  • specjalista ds. Funduszy Europejskich z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie
  • przedstawiciel projektu „Transformacja w kształceniu osób dorosłych z Wielkopolski Wschodniej”.

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w czwartek 25 kwietnia 2024r., w godzinach od 10:00 do 13:00w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, ul. Zakładowa 4
(III piętro), sala nr 319.

Dla sprawnej organizacji szkolenia prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem e-mail pife.konin@arrkonin.org.pl lub telefonicznie pod nr 63/240 85 35

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę szkolenia.

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie
Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02

e-mail: pife.konin@arrkonin.org.pl

Załącznik:

Program

Skip to content