Informacje na temat konsultacji społecznych

Informacje na temat konsultacji społecznych

Konsultacje projektu Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do projektu Strategii Zarząd Województwa Wielkopolskiego podał do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem Strategii rozwoju...
Skip to content