Zapraszamy przedstawicieli firm zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych na rozwój innowacyjnych przedsięwzięć, na konferencję pn.:

„Finansowanie innowacyjnych projektów przedsiębiorstw – nowa perspektywa unijna, nowe możliwości”, która odbędzie się w dniu 15 marca 2023r.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają  kluczową rolę na rynkach gospodarczych. Za pośrednictwem Komisji Europejskiej oraz krajowych i regionalnych instytucji udzielających wsparcia
w zakresie rozwoju gospodarczego, wielkopolski sektor MŚP ma szansę zwiększyć swój potencjał rozwojowy i dołączyć do grona liczących się krajowych, a nawet europejskich innowatorów. Wystarczy skorzystać z właściwych źródeł finansowania w postaci dofinansowań, jak również wsparcia doradczego i szkoleniowego.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje na temat pierwszych konkursów ogłaszanych w bieżącym roku w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, możliwości otrzymania dofinansowania i kluczowych inwestycjach dla regionu Wielkopolski Wschodniej.

Podczas konferencji, w jednym miejscu, w Domu Kultury Oskard w Koninie, spotkają się przedstawiciele dwóch różnych instytucji wdrażających programy wsparcia dla firm, a mianowicie:  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny z Poznania.

Spotkanie będzie również niepowtarzalną okazją do nawiązania kontaktów oraz uzyskania pakietu kluczowych i niezbędnych informacji dotyczących m.in.:

  • oferty Programu Ramowego Horyzont Europa dla firm,
  •  projektu LIFE AFTER COAL PL w kontekście możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw,
  • możliwości nawiązania współpracy międzynarodowej,
  • transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach.

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk jest niezbędna do wzajemnej inspiracji i powstawania nowych, ciekawych projektów, które przyniosą realne zmiany w regionie Wielkopolski Wschodniej.

Zapoznaj się z agendą spotkania i już dziś zarejestruj się na to wydarzenie.   

Program – TUTAJ

Zgłoszenie na konferencje:

Jeżeli jesteście zainteresowani wzięciem udziału w konferencji proszę wysłać Formularz zgłoszeniowy na adres een@arrkonin.org.pl   

Termin zgłaszania się mija w dniu 13.03.2023.

UWAGA! W SZKOLENIU MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ TYLKO JEDNA OSOBA Z DANEJ FIRMY

Zgłoszenia podlegają weryfikacji, potwierdzenie udziału zostanie wysłane do każdego uczestnika. Liczba miejsc ograniczona.

KONTAKT

Agnieszka Dixa, Główny Specjalista, Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Enterprise Europe Network

M: +48 691 016 104, , E-mail: agnieszka.dixa@arrkonin.org.pl

Skip to content