Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zaprasza na bezpłatne  szkolenie on-line pt. „Nowe zasady delegowania pracowników po 30 lipca 2020 r. oraz problematyka zatrudnienia cudzoziemców w warunkach epidemii COVID19”.

Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi związanymi z problematyką delegowania pracowników oraz świadczenia usług przez polskie firmy na rynkach zagranicznych. Z naszego szkolenia dowiesz się m.in.:

  • Nowych regulacjach dotyczących delegowania pracowników  po 30 lipca 2020 r. 
  • O wdrożonych zmianach dotyczących delegowania pracowników na przykładzie prawa niemieckiego i polskiego
  • O kluczowych dokumentach w procesie transgranicznego świadczenia usług i delegowania pracowników w kontekście kontroli przedsiębiorcy
  • O problematyce podatkowej oraz o ubezpieczeniach społecznych w procesie delegowania pracowników za granicę
  • Przeanalizujemy najczęstsze problemy polskich firm świadczących usługi na rynkach zagranicznych

Data szkolenia on-line:

10/11/2020 (wtorek) w godzinach 10.00 – 13.00

Miejsce:

Szkolenie on-line, przed własnym komputerem w możliwie najbardziej komfortowych warunkach

Zgłoszenie się na szkolenie i wzięcie w nim udziału:

Dla osób, które się zgłoszą na szkolenie, organizator, dzień przed szkoleniem, wyśle kompletną informację jak ono będzie wyglądało i gdzie należy się zalogować.

Zgłoszenie na szkolenie:

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w szkoleniu proszę wysłać Form_zgłoszeniowy na agnieszka.dixa@arrkonin.org.pl  

UWAGA! Prosimy o czytelne  podawanie adresów e-mail, na które zostanie wysłane zaproszenie do logowania na szkolenie.

Dla osób, które się zgłoszą zostanie przygotowany zdalny dostęp do odbycia szkolenia, a wszystkie informacje zostaną wysłane na podanego przez Państwa emaila.

Termin zgłaszania się mija w dniu 09.11 (poniedziałek) o godz. 13.00.

Ekspert prowadzący szkolenie:

Szkolenie poprowadzi Łukasz Żak, prawnik, właściciel firmy Żak Legal Support Office specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu m.in. prawa pracy oraz kooperacji międzynarodowej przedsiębiorstw.

Warunki techniczne:

Wydarzenie będzie realizowane on-line, przy użyciu komunikatora Zoom.

Warunki techniczne konieczne do dołączenia do szkolenia on –line:

  • podłączenie do sieci internetowej w dowolnej technologii – najlepiej jednak przez stałe łącze;
  • dostęp do Internetu o dobrej przepustowości – minimum 1M/s
  • jedna z dwóch nowoczesnych przeglądarek internetowych: Chrome lub Firefox;
  • posiadanie głośnika lub słuchawek.

Ośrodek Enterprise Europe Network nie bierze odpowiedzialności za jakość techniczną połączenia i transmisji z wydarzenia, które zależą m.in. od narzędzi dostarczanych przez podmioty trzecie (komunikatory, sieć internetowa odbiorcy) i od ich aktualnego obciążenia, co jest niezależne od Enterprise Europe Network

DO POBRANIA:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

AGENDA

Zapraszamy do uczestnictwa!

Osoba do kontaktu:

Kontakt:
E-mail: agnieszka.dixa@arrkonin.org.pl,
Tel. kom. +48 691 016 104

Skip to content