Bony na cyfryzację – Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji

Celem działania 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR) jest zapewnienie wsparcia finansowego dla przedsiębiorców w realizacji działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii COVID-19.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu całej Polski

Jakie koszty będą kwalifikowane – na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty polegające na realizacji następujących działań:

  • zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji  (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego), w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
  • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Rodzaj i zakres wsparcia:

Wsparcie udzielane wyłącznie w formie pomocy de minimis, przewidziana alokacja środków w wysokości 110 mln zł

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych: 85%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 60 tys. zł

Minimalna wartość dofinansowania: 51 tys. zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 300 tys. zł

Termin naboru wniosków:

Ogłoszenie konkursu: 6 września 2021 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 20 września 2021 r.

Zakończenie naboru wniosków: 20 października 2021 r.

Instytucją pośredniczącą i organizująca konkurs jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie https://www.parp.gov.pl/

Skip to content