W dniu 30.11.2023r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, podczas uroczystej konferencji prasowej, Pan Maciej Sytek Prezes spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. „Usługi rozwojowe – inwestycja w kapitał ludzki w podregionie konińskim”. Wartość całkowita projektu to 29 694 785,69 PLN, natomiast kwota dofinansowania projektu 20 786 349,98 PLN.

Projekt swym zakresem obejmie cały podregion koniński tj. powiat słupecki, kolski, turecki, gnieźnieński, wrzesiński, koniński oraz Miasto Konin.

Z projektu będą mogli skorzystać pracodawcy i ich pracownicy, którzy chcą podnieść swoje umiejętności, kompetencje czy kwalifikacje zawodowe poprzez udział w usługach szkoleniowych lub doradczych.

W projekcie preferowane będą:

  • usługi rozwojowe prowadzące do nabycia kwalifikacji zgodnych z ustawą dla usług rozwojowych, które prowadzą do nabycia kwalifikacji objętych Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji i posiadających nadany kod kwalifikacji,
  • podmioty korzystające z usług rozwojowych prowadzących do nabycia kwalifikacji oraz podmiotów działających lub planujących działać w obszarze Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji lub Podmiotów Ekonomii Społecznej,
  • usługi rozwojowe powiązane z niską/zerową emisyjnością lub GOZ zarządzających różnorodnością i wiekiem.

Dofinansowanie będzie udzielane w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2028r.

O szczegółach projektu będziemy informować na bieżąco poprzez stronę internetową i media społecznościowe.

Skip to content