Przedsiębiorco z branży HoReCa, czy wiesz, że możesz otrzymać dotację na rozwój swojej firmy?!

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura mają możliwość otrzymania dotacji  z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Pomoc skierowana jest na:

 • rozszerzenie lub dywersyfikację działalności i dostosowanie do zmieniających się warunków rynkowych, 
 • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną tj. maszyny i urządzenia, wyposażenie, oprogramowanie.

Wsparcie otrzymają przedsiębiorstwa, które wykażą spadek obrotów w wysokości co najmniej 30% w latach 2020 lub 2021.

            Forma i wysokość dofinansowania:

 • wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji w ramach pomocy de minimis,
 • intensywność wsparcia do 90% kosztów netto inwestycji,
 • maksymalna wartość netto inwestycji 600 tys. PLN,
 • maksymalna wartość dofinansowania 540 tys. PLN.

Z dotacji możesz sfinansować np.:

 • roboty budowlane, budowę i rozbudowę obiektów,
 • nowe linie produkcyjne, maszyny i urządzenia do uruchomienia nowych produktów/ usług,
 • inwestycje związane z zieloną transformacją,
 • wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej,
 • inwestycje z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Termin ogłoszenia naboru to 6 maja 2024 r.

Zakończenie naboru: 5 czerwca 2024 r.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.parp.gov.pl/  oraz  https://www.inkubator.kalisz.pl/finansujemy/horeca/.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wyłoniła już pięciu operatorów inwestycji A 1.2.1 realizowanej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, którzy wspomogą w formie dotacji firmy z branży HoReCa (sektory hotelarski, gastronomiczny, turystyczny i kulturowy) dotknięte negatywnymi skutkami pandemii Covid-19. Operatorem dla Województwa Wielkopolskiego została: Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.

Przypominamy, że w ramach projektu LIFE AFTER COAL pl. przedsiębiorcy z terenu Wielkopolski Wschodniej mogą skorzystać z pomocy doradcy w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie. Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu z zespołem projektowym pod nr 63 245 30 95 wew. 47.

Skip to content