Zapraszamy do wzięcia udziału w II konferencji otwierającej projekt „LIFE After Coal PLWdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej. Wielkopolska Wschodnia 2040„.

Wydarzenie to, pn. „Wielkopolska droga do neutralności klimatycznej”,  odbędzie się 23 lutego br., w godz. 10:00 – 14:30 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w  Poznaniu, al. Niepodległości 34.

Konferencja będzie dobrą okazją do dyskusji nad najpilniejszymi wyzwaniami stawianymi przed regionami w drodze do neutralności klimatycznej ze szczególnym uwzględnieniem transformacji regionów węglowych.

W trakcie planowanego wydarzenia nastąpi także uroczyste podpisanie deklaracji Powering Past Coal Alliance (PPCA) w obecności ambasadorów Wielkiej Brytanii oraz Kanady w Polsce, jako przedstawicieli rządów, które zainicjowały koalicję podczas COP23 w 2017 r., w Bonn.  PPCA jest pierwszą i jedyną na świecie koalicją władz krajowych i lokalnych oraz przedsiębiorstw, pracujących razem nad odejściem od wytwarzania energii węglowej.

Chęć udziału w konferencji prosimy zgłaszać na adres: life.dsk@umww.pl.

PROGRAM

Skip to content