Cel finansowania: Sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP zrzeszone w ponadregionalnych powiązaniach kooperacyjnych

Start składania wniosków

12 lipca 2022

Koniec przyjmowania wniosków

5 sierpnia 2022

 • Maksymalne dofinansowanie

10 000 000 zł

 • Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

min. 1 mln zł i nie może przekraczać 50 mln euro

 • Wkład własny

minimum 30%

 • Miejsce realizacji projektu

Polska Wschodnia

 • Zasięg terytorialny projektu

Polska

 • Dla kogo

MŚP

Celem konkursu Wdrażanie innowacji przez MŚP jest sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP działające w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych – maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia
 • sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • należące przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok
 • w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotów

Możesz otrzymać maksymalnie:

10 000 000 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 milionów euro

Wsparcie wyniesie maksymalnie do 85% w przypadku usług doradczych oraz do 70% na inwestycje, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% do kosztów usług doradczych projektu i 30% kosztów inwestycji. Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie to 30 000 000 zł.

Szczegółowe informacje: https://popw.parp.gov.pl/component/grants/grants/wdrazanie-innowacji-przez-msp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_parp

Osoby do kontaktu:

Anna Skrabulska tel: 661 612 515

Renata Jańczak tel: 601 346 807

Skip to content