Zazielenienie przedsiębiorstw. Wdrażaj zrównoważone rozwiązania ze wsparciem unijnym – Ścieżka Smart 2 nabór 2023!!!

        1.  Cel finansowania: Zwiększenie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw

         2.  Ogłoszenie konkursu: 30 marca 2023

         3.  Start składania wniosków: 10 maja 2023

         4.  Koniec przyjmowania wniosków: 30 czerwca 2023

  5.  Miejsce realizacji projektu: Polska

  6.  Dla Kogo: MŚP

Cel działania:

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Kto może otrzymać dofinansowanie:

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
  • wdrożenie wyników prac B+R,
  • rozbudowę infrastruktury badawczej,
  • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
  • oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.

Szczegółowe informacje:

Link do strony: https://feng.parp.gov.pl/component/grants/grants/sciezka-smart-nabor-2

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/84330:zazielenienie-przedsiebiorstw-wdrazaj-zrownowazone-rozwiazania-ze-wsparciem-unijnym?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_parp

Skip to content