Z dniem 04 marca 2024r rusza nabór do projektu  Usługi rozwojowe – inwestycja w kapitał ludzki w podregionie konińskim”,   w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników z podregionu konińskiego, którzy chcą za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR), podnieść kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe.

Nabór będzie polegał na dostarczeniu dokumentów zgłoszeniowych do skrzynki podawczej/sekretariat, bądź drogą pocztową do siedziby ARR S.A. w Koninie (ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin w godzinach od 8.00 do 16.00).

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne na stronie internetowej: https://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl/ w zakładce Dokumentacja.

Skip to content