Jakie będą trendy technologiczne w 2022 roku? W jakim zakresie i na jakich zasadach FENG będzie dofinansowywać innowacje? Jaka jest aktualna oferta Programu Ramowego Horyzont Europa skierowana do przedsiębiorców? Jak znaleźć pomysł na innowację, a następnie ją wdrożyć? To tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas bezpłatnej konferencji „Trendy technologiczne w 2022 roku”, która odbędzie się 24 lutego 2022 roku w formule on-line w ramach projektu Innovation Coach. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja.

Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy już rozwijają lub w najbliższej przyszłości zamierzają rozpocząć działalność innowacyjną, jak również planują aplikować o fundusze europejskie na B+R. W konferencji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Nadrzędnym celem wydarzenia jest ukazanie możliwości wsparcia aktywności badawczej i innowacyjnej przedsiębiorstw, a w efekcie pogłębienia współpracy między nauką a biznesem.

Agenda konferencji obejmie następujące zagadnienia:

  • trendy technologiczne w 2022 roku
  • aktualną ofertę Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (w tym instrument STEP – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt) oraz plany dotyczące przyszłego wsparcia innowacji
  • główne obszary wsparcia dla przedsiębiorców w programie ramowym UE Horyzont Europa
  • szczegółową ofertę projektu Innovation Coach wraz z historiami sukcesu uczestników

Nabór uczestników potrwa do środy, 23 lutego do godz. 16.00. Rejestracja pod linkiem: https://www.innovationcoach.pl/wydarzenie/84-trendy-technologiczne-w-2022-roku-czwartek-24-luty-br-godz-1000-1400

AGENDA- pobierz

Zapraszamy do udziału i udostępniania wydarzenia Państwa kanałami, linki do mediów społecznościowych poniżej:

– FB -> https://www.facebook.com/InnovationCoach.IC/posts/688507979173782

– LinkedIn -> https://www.linkedin.com/posts/innovationcoach_trendy-technologiczne-w-2022-roku-czwartek-activity-6894656247082422273-hYcI

Skip to content