Zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski do udziału w projekcie „Senior Job Crafting”

W ramach projektu opracowywany jest Manual, którego celem jest dostarczenie firmom narzędzi, które można wykorzystać w procesie przekształcania środowiska pracy tak, by osoby w wieku przed i emerytalnym podnosiły swoje zaangażowanie i poczucie sensu pracy.

Narzędzie jest na etapie testowania, dlatego też chcielibyśmy zaprosić do bezpłatnych testów mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski, które zatrudniają osoby w wieku przedemerytalnym i emerytalnym, tzn. kobiety 56+ oraz mężczyzn w wieku 61+. Testy odbędą się w formie warsztatów, na których zostanie zaprezentowany materiał Manuala. Po warsztatach będziemy prosili o wyrażenie opinii o testowanym rozwiązaniu poprzez wypełnienie ankiety.

Kilka miesięcy po testowaniu dla firm testujących zostaną zorganizowane bezpłatne szkolenia zawodowe z dziedziny job craftingu.

A czym jest ten job crafting? Jest to idea przekształcania pracy tak, by człowiek czuł się dobrze z tym co robi zawodowo, wykorzystywał swoje mocne strony, a wykonywane czynności były zgodne z jego systemem wartości. Job crafting polega na podnoszeniu dobrostanu psychicznego pracowników, a tym samym zwiększania zaangażowania w obowiązki zawodowe.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę https://www.inspire-consulting.pl/pl/project/senior-job-crafting-rekrutacja

Skip to content