Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nabór prowadzony będzie w dniu 21 lutego 2023 roku od godz. 8:00 do wyczerpania wysokości przyznanego limitu, wyłącznie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin, w pokoju nr 104 (I piętro).

Środki KFS będą przeznaczone na:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
  4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
  5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
  6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Nabór i rozpatrywanie wniosków będzie przeprowadzone zgodnie z „Zasadami i trybem przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2023 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie” dostępnymi na stronie internetowej PUP Konin.

W dniu 14 lutego o godz. 9:00 w sali konferencyjnej (pok. nr 110) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie odbędzie się spotkanie informacyjne skierowane do pracodawców zainteresowanych ubieganiem się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na spotkaniu zostaną omówione kwestie formalne związane z wypełnieniem wniosku.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski

Tel. (63) 240 85 35 lub (63) 249 31 02

Skip to content