Od 01.02.2024 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 rusza nabór na:

  1. Staże – dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie.

Staż do 5 m-cy, z gwarancją zatrudnienia na umowę o pracę na 3 miesiące.

https://konin.praca.gov.pl/-/22859045-ogloszenie-o-naborze-staz

  1. Bon na zasiedlenie, dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie.

Wysokość bonu to 9.000,00 zł, dla osób do 30 r. ż.

https://konin.praca.gov.pl/-/22790446-ogloszenie-o-naborze-bon-na-zasiedlenie

  1. Szkolenia– dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie.

Szkolenie kończy się egzaminem, potwierdzającym zdobycie kwalifikacji.

https://konin.praca.gov.pl/-/22871764-ogloszenie-o-naborze-szkolenia-efs-

Również od 01.02.2024 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie, w ramach Funduszu Pracy rusza nabór na:

  1. Szkolenia– dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie.

Szkolenie kończy się egzaminem, potwierdzającym zdobycie kwalifikacji.

https://konin.praca.gov.pl/-/22877580-ogloszenie-o-naborze-szkolenia-fp-

  1. Prace interwencyjne- – dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie.

Zatrudnienie na okres co najmniej 9 m-cy, w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy.

https://konin.praca.gov.pl/-/22855548-nabor-wnioskow-o-organizacje-prac-interwencyjnych-

  1. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną– dla osób o statusie bezrobotnego.

Refundacja 600,00 zł przez 6 m-cy.

https://konin.praca.gov.pl/-/22855534-nabor-wnioskow-o-refundacje-kosztow-opieki-nad-dzieckiem-do-lat-6-lub-osoba-zalezna-

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Koninie tel: 63 245 30 95 wew. 23,24

Skip to content