Powiatowy Urząd Pracy w Koninie prowadzi nabór „Wniosków o skierowanie na szkolenie i sfinansowanie kosztów szkolenia”.
 
Szkolenia muszą kończyć się uzyskaniem kwalifikacji oraz dotyczyć zawodu deficytowego w powiecie konińskim.
 
Szkolenia oraz pierwszy egzamin w całości finansowane są przez Urząd Pracy. 

Dodatkowo osoba za udział w szkoleniu otrzymuje stypendium.
 

Osoba bezrobotna (zarejestrowana w tutejszym urzędzie) zainteresowana uczestnictwem w szkoleniu składa wniosek:

 • do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy,
 • przesyłając pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin,
 • wniosek opatrzony certyfikowanym podpisem przesłać na adres e-mail pup@konin.praca.gov.pl
 • w pokoju 104 (I piętro)

UWAGA: Szkolenia realizowane są w ramach następujących projektów:

I. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla osób do 30 roku życia (należy złożyć wniosek PO WER).

 1. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną:
 2. osoby młode do 25 roku życia, które szkolenie muszą rozpocząć w ciągu czterech miesięcy od dnia rejestracji w PUP,
 3. osoby w wieku od 25 do 30 roku życia
 4. W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które uczestniczyły już w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)”.
   

II. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)”  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla osób powyżej 30 roku życia (należy złożyć wniosek WRPO).

 1. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną:
 2. osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
 3. osoby z niepełnosprawnościami,
 4. osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby z wykształceniem średnim i niższym),
 5. osoby w wieku 50 lat i więcej,
 6. kobiety.
 7. W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które uczestniczyły już w projekcie „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)”

  Wiecej informacji pod linkiem:

https://konin.praca.gov.pl/-/18682146-szkolenia-dla-osob-bezrobotnych


Szczegółowe informacje na temat szkoleń tel. 63 247 78
43

Osoby do kontaktu:

Anna Skrabulska tel: 661 612 515

Renata Jańczak tel: 601 346 807

Skip to content