Podmioty prowadzące działalność gospodarczą mają liczne obowiązki z zakresu ochrony środowiska. Jednym z nich jest składanie sprawozdań środowiskowych.

Do najważniejszych należą:

– raport KOBIZE – składany w formie elektronicznej do bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) raz w roku (do końca lutego), osobno dla każdego zakładu przedsiębiorstwa.

– sprawozdanie z korzystania ze środowiska – składane do Urzędu Marszałkowskiego raz do roku (do końca marca, za poprzedni rok kalendarzowy). Dotyczy w szczególności takich zagadnień jak: emisja gazów i pyłów oraz składowanie odpadów. Na jego podstawie oblicza się tzw. opłatę środowiskową.

– sprawozdanie „odpadowe” – jest to roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstających oraz roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach. Sprawozdanie składane jest przez przedsiębiorstwo do właściwego urzędu marszałkowskiego raz w roku do 15 marca.

Istnieją również sprawozdania związane z produkcją, sprowadzaniem do kraju i wywożeniem z kraju opakowań, produktów w opakowaniach, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, olejów i preparatów smarowych, opon oraz niektórych pojazdów. Są także wymagane sprawozdania związane z wprowadzaniem i wydawaniem toreb na zakupy z tworzyw sztucznych, czyli tak zwanych reklamówek, zrywek.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą z terenu Wielkopolski Wschodniej przyjdź na spotkanie tematyczne dotyczące sprawozdawczości środowiskowej. Zdobędziesz na nim przekrojową wiedzę na temat obowiązków sprawozdawczych jakie nakładają na Ciebie przepisy ochrony środowiska.

Zapisz się już dziś!

Program dostępny tutaj.

Data szkolenia

18 stycznia 2024 r., godzina 10:00 – 13:20

Miejsce:

Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie, ul. Zakładowa 4

Zgłoszenie na szkolenie:

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu wyślij Formularz zgłoszeniowy na adres life@arrkonin.org.pl

Spotkanie poprowadzi  Pan Tomasz Kaczmarek – Specjalista  ds. ochrony środowiska z ponad 17 letnim doświadczeniem w branży gospodarki odpadami, audytor TUV Nord Polska w zakresie systemów zarządzania środowiskowego według normy ISO14001:2015 oraz EMAS.

Skip to content