Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków w sprawie przyznania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Nabór trwa od 24 stycznia 2022 roku do odwołania. Wnioski należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy.

Planowana wysokość przyznanej dotacji wynosi 20 000,00 złotych.
 
W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia.
 
W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które uczestniczyły już w projekcie „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)”.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na stronie PUP: https://konin.praca.gov.pl/-/16924509-ogloszenie-o-naborze-jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-osoby-powyzej-30-roku-zycia

oraz

w PUNKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Skip to content