Powiatowy Urząd Pracy w Koninie przedstawił harmonogram planowanych naborów wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobocia w roku 2024.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

W ramach projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Powiatu Konińskiego i Miasta Konina (I)” oraz form aktywizacyjnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy wsparcie kierowane jest do:

– osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie,

– pracodawców.

Oferowane formy wsparcia:

– staże,

– bon na zasiedlenie,

– szkolenia,

– prace interwencyjne,

– refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną,

– wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

– jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie https://konin.praca.gov.pl/

Skip to content