Zmiany podatkowe wynikające z Polskiego Ładu, finansowa oferta dla MŚP na cele infrastrukturalne i obrotowe oraz wsparcie eksperckie dla przedsiębiorców przy rozwoju portfela produktów i usług to tematyka bezpłatnego webinarium, które rozpocznie się w poniedziałek 28 lutego o godz. 10.00.

W załączeniu PROGRAM SPOTKANIA „Fundusze dla MŚP. Rozwój wielkopolskich przedsiębiorstw”.

Zapraszamy do rejestracji – chęć uczestnictwa wystarczy wysłać na adres promocja@wfr.org.pl lub użyć formularza kontaktowego. Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Każda zapisana osoba link logujący na webinarium (Facebook i YouTube) otrzyma w dniu wydarzenia.

O PROGRAMIE I ORGANIZATORACH:

Spotkanie organizuje Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Partnerami wydarzenia są Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oraz Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Porozumienie Spółek Celowych.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie i Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wdrażają instrumenty finansowe powierzone przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju, który został ustanowiony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, by m.in. wspierać przedsiębiorców poprzez oferowanie pożyczek i poręczeń na preferencyjnych warunkach.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych wśród swych zadań statutowych podejmuje także działania informacyjne dotyczące aktualnych przepisów podatkowych i zasad ich stosowania, posiada 16 oddziałów regionalnych.

Porozumienie Spółek Celowych to forum współpracy 27 polskich uczelnianych spółek i doświadczenie ponad 2000 zrealizowanych projektów rozwojowych dla około 1400 przedsiębiorstw. Pomaga firmom tworzyć nowe produkty, nowe technologie, wchodzić na nowe rynki. Posiada dobre praktyki w realizacji wyzwań dla MŚP wynikających z wdrażania w Polsce i Europie zasad Zrównoważonego Rozwoju.

Instrumenty finansowe dedykowane MŚP, które zostaną omówione podczas webinarium:

  • Pożyczka Ekspansja – finansowanie celów inwestycyjnych i/lub obrotowych związanych z rozwojem działalności eksportowej.
  • Pożyczka Regionalna – finansowanie z przeznaczeniem na realizację zamówień publicznych.
  • Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską – finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu uzyskania refundacji w ramach projektu dofinansowanego ze środków WRPO 2014+.
  • Pożyczka Miejska – finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu rozwoju obszarów miejskich.
  • Pożyczka Obrotowa – finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług.
  • Pożyczka Hipoteczna – finansowanie zakupu nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązanych z prowadzoną działalnością.
  • Pożyczka EKOenergetyczna – finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza.
  • Poręczenie – zabezpieczenie spłaty zobowiązań inwestycyjnych oraz obrotowych.

Rejestracja na stronie WFR- TUTAJ

Skip to content