Efektywność energetyczna oraz  wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to kwestie, które stają się dziś kluczowe dla skutecznego rozwoju każdego przedsiębiorstwa.

Wiemy, że proces transformacji jest nieunikniony, jednak skąd pozyskiwać środki na eko-inwestycje?

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zaprasza na kolejne spotkanie tematyczne dla MŚP realizowane w ramach projektu LIFE AFTER COAL PL – WDRAŻANIE STRATEGII NA RZECZ NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ WIELKOPOLSKA WSCHODNIA 2040:

pn.:

„Efektywność energetyczna – finansowanie przedsięwzięć ze środków unijnych i krajowych”

Webinarium odbędzie się 1 lutego 2024 r. w formule on-line na platformie Zoom.

Podczas spotkania omówione zostaną bieżące i planowane nabory wniosków dla przedsiębiorców z sektora MŚP chcących realizować inwestycje poprawiające efektywność energetyczną oraz rozwój OZE.  

Zakres tematyczny spotkania: :

  •  Fundusz Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENIKS)
  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)
  • Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027
  • Środki krajowe dostępne w NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Poznaniu

Szczegółowy program spotkanie dostępny tutaj.

Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj należy przesłać  na adres life@arrkonin.org.pl do dnia 31.01.2024 r.

PRELEGENT

Katarzyna CICHOWICZ – Dyrektor Departamentu Pozyskiwania i Obsługi Dofinansowań KAPE; posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji umożliwiających pozyskanie środków zarówno ze źródeł krajowych, jak i unijnych, jak również szerokie doświadczenie w rozliczaniu otrzymanego dofinansowania. Prowadząca szkolenia z zakresu realizacji i kontroli projektów dla beneficjentów środków unijnych.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych w szczególności przedsiębiorców z obszaru Wielkopolski Wschodniej.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Skip to content