Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na podniesienie kompetencji i kwalifikacji – oferta dla przedsiębiorców z podregionu konińskiego”.

Celem spotkania jest przedstawienie informacji o możliwościach i warunkach uzyskania wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników w ramach projektu pn. „Usługi rozwojowe – inwestycja w kapitał ludzki w podregionie konińskim”, FEW 2021-2027, Działanie 6.4 Wsparcie pracowników i pracodawców..

Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem, przede wszystkim przedsiębiorców z podregionu konińskiego, tj.: m. Konin, powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki, wrzesiński, gnieźnieński.

Wykładowcy:  

  • specjalista ds. Funduszy Europejskich z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie
  • przedstawiciel projektu „Usługi rozwojowe – inwestycja w kapitał ludzki w podregionie konińskim”

Webinarium odbędzie się w czwartek 29 lutego 2024r., w godzinach od 13:00 do 14:00 na platformie ZOOM.

Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem e-mail pife.konin@arrkonin.org.pl lub telefonicznie pod nr 63/240 85 35

Wszystkie osoby zarejestrowane otrzymają w odpowiedzi link do webinarium.

Udział w webinarium jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie
Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02

e-mail: pife.konin@arrkonin.org.pl

Załącznik:

Program

Skip to content