Zapraszamy na seminarium regionalne: „Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe wyzwania, nowe możliwości dla biznesu”, który odbędzie się 28 marca 2019 r. w Koninie.

Myślisz o przyszłości swojej firmy lub branży i nowych drogach ich rozwoju?
Zastanawiasz się, jak będzie zmieniał się rynek kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie?

ZSK, czyli Zintegrowany System Kwalifikacji wprowadza nowe rozwiązania w tworzeniu i uzyskiwaniu kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy.
ZSK przypisuje kwalifikacjom rozpoznawany w innych krajach numer PRK (Polska Rama Kwalifikacji). Celem ZSK jest m.in. zebranie kwalifikacji funkcjonujących w Polsce w jednym ogólnodostępnym rejestrze.

Podczas seminarium dowiesz się m.in:

-Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) i dlaczego jest wdrażany w Polsce?
-Na jakich zasadach można włączyć się do systemu?
-Jak stworzyć nową kwalifikację potrzebną w branży?
-Jakie podmioty mogą certyfikować nowe kwalifikacje, a kto monitoruje ich jakość?
-Czy Twoja firma może certyfikować lub monitorować kwalifikacje w ramach ZSK?
-Czy nadawanie kwalifikacji w ramach tego systemu może stanowić źródło przychodu?
-Kto skorzysta na wprowadzeniu ZSK?
-Czy ZSK może być inspiracją w projektowaniu nowych modeli biznesowych?
-Poznasz opinie pozostałych interesariuszy ZSK.

Na spotkanie zapraszamy:

-przedsiębiorców, pracodawców, przedstawicieli firm,
-pracowników organizacji branżowych,
-przedstawicieli firm doradczych i konsultingowych,
-oraz pracowników działów HR.

PROGRAM-pobierz

LINK DO REJESTRACJI

Kwestie organizacyjne:

-udział w seminariach jest bezpłatny;
-liczba uczestników jest ograniczona – do 25 osób (decyduje kolejność zgłoszeń);
-osoby zarejestrowane otrzymają e-mail z potwierdzeniem rejestracji i miejscem szkolenia;
-zwrot kosztów dojazdu na seminarium odbywa się zgodnie z zasadami; określonymi w załączniku „Informacje na temat zwrotu kosztów przejazdu”.

Kontakt:

Jan Kosmowski, tel. 573 444 590, e-mail: j.kosmowski@ibe.edu.pl
Sławomir Szymczak, tel. 573 444 576, e-mail: s.szymczak@ibe.edu.pl

Skip to content