I . Informujemy, że:

  • nabór dokumentów zgłoszeniowych w ramach Projektu zostanie wznowiony 30 października 2020 r. od godz. 8.30,
  • nabór zostanie zamknięty z chwilą złożenia dokumentów na kwotę 250.000,00 zł lub przyjęcia przez Operatora 25 sztuk dokumentów zgłoszeniowych,
  • jedna osoba może złożyć dokumenty zgłoszeniowe dla maksymalnie 2 Przedsiębiorstw,
  • dokumenty złożone drogą pocztową/kurierską wliczają się w limit kwotowy/liczby złożonych wniosków, a za datę wpływu uznaje się godzinę złożenia ich w siedzibie ARR przez listonosza/kuriera.

II. Ponadto informujemy, że:

  • usługi rozwojowe muszą zostać zrealizowane w terminie 12 – 30 listopad 2020 r.,
  • nie będzie możliwości aneksowania umów zawartych w ramach niniejszego naboru w zakresie wydłużenia okresu realizacji usługi.

III. Aktualizacji uległ „Regulamin przyznawania wsparcia w projekcie” oraz wzór „Umowy wsparcia” – prosimy o zapoznanie się z nową dokumentacją.

Skip to content