W związku z otrzymaniem dodatkowych środków (1.000.000,00 zł) na realizację projektu „Usługi rozwojowe dla subregionu konińskiego”, z dniem 14 grudnia 2022 r. nabór dokumentów zgłoszeniowych zostanie wznowiony !

Nabór do projektu będzie otwarty do momentu wykorzystania dostępnych środków.

Szczegóły naboru:

  • nabór dotyczy wyłącznie pracowników, którzy nie korzystali ze wsparcia w ramach projektu,
  • usługi rozwojowe muszą zakończyć się do 31.03.2023 r.,
  • nie będzie możliwości aneksowania umów w zakresie wydłużenia terminu realizacji usług wykraczających poza 31.03.2023 r.,
  • w ramach usług realizowanych z zakresu branży beauty maksymalny, akceptowalny koszt osobogodziny netto to 178,55 zł .

Jednocześnie informujmy, że ceny usług nadal weryfikowane będą w oparciu o „narzędzie umożliwiające dokonanie porównania cen usług zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych” (Wizualizacja danych- koszt osobogodziny brutto) dostępne w zakładce „Zapoznaj się”.

Szczegóły naboru oraz dokumenty zgłoszeniowe do projektu znajdują się na stronie projektu =>

Skip to content