Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuję o umarzaniu z urzędu pożyczki niskooprocentowej z Funduszu Pracy (do 5 000 złotych).

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Spełnienie warunku umorzenia sprawdzi urząd pracy.

W przypadku, jeżeli mikroprzedsiębiorca nie spełnia warunków umorzenia (§ 3 umowy) zostanie on poinformowany o przeprowadzonym postępowaniu w sprawie zwrotu pożyczki. 

Skip to content