Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie to jeden z kilkunastu uczestników delegacji w ramach misji naukowo-gospodarczej Województwa Wielkopolskiego do Kapsztadu (Republika Południowej Afryki), zrealizowanej w ramach projektu „Gospodarna Wielkopolska” przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Główną częścią misji było uczestnictwo w międzynarodowych targach PowerGen Africa, które odbyły się w Kapsztadzie.

PowerGen Africa (African Utility Week), to jedne z najważniejszych wydarzeń branży energetycznej w Afryce, gromadzące ponad 10.000 uczestników, 350 wystawców z ponad 85 państw. Udział w Targach to możliwość nawiązania kontaktów z przedstawicielami firm z branży energetycznej z całego świata.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. za sprawą uczestnictwa w misji Województwa Wielkopolskiego brała także udział w wizycie studyjnej w Centrum Szkoleniowym SARETEC (South Africa Renewable Energy Technology Centre), które skupia się na kształceniu praktycznym specjalistycznych kadr w zakresie obsługi urządzeń i systemów OZE, wizycie i nawiązaniu kontaktów biznesowych i instytucjonalnych z Izbą Handlową Kapsztadu, a także spotkaniu i wymianie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem regionów górniczych z przedstawicielami wydziałów inżynierii energetycznej i mechanicznej Uniwersytetu w Kapsztadzie.

Przedsięwzięcie realizowane było w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.

Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.w Koninie reprezentowała Agata Kuźmińska – specjalista ds. sprawiedliwej transformacji regionu Wielkopolski Wschodniej.

Skip to content