Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.:

„Fundusze Europejskie oraz wsparcie rządowe dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i rynku mieszkaniowego”

Termin i miejsce spotkania:

27 lutego 2020r., godz. 10:00-13:00, 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie
Zakładowa 4 sala nr 128

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne, podczas którego przedstawione zostaną zasady ubiegania się o Fundusze Europejskie na rozwój samorządów oraz rynku mieszkaniowego. Omówione zostaną projekty Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym jessica2 – wsparcie z zakresu efektywności energetycznej oraz Poddziałanie 2.1.1 – zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych. Poruszony zostanie również temat wsparcia rządowego, w tym Fundusz Dostępności, program wyrównywania różnic między regionami, finansowanie inwestycji mieszkaniowych oraz możliwości skorzystania z premii termomodernizacyjnej.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, jednostek podległych, TBS, Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych itp.

Program Spotkania

W celu udziału w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:
63/ 240 85 35, 63/ 249 31 02

Wykładowcy:  Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego i specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie
Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02
e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.wrpo.wielkopolskie.pl

Skip to content