Od dnia 4 maja br. ARR ARR posiada w swojej ofercie nowy produkt finansowy Pożyczka Płynnościowa!

Produkt finansowy stanowiący wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP posiadających siedzibę, oddział lub stałe bądź dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego, u których w wyniku zjawisk będących następstwem epidemii COVID-19 wystąpił  spadek obrotów/ przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Finansowanie bieżącej działalności, w tym na zwiększenie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pożyczka udzielana jest na finansowanie wydatków, w tym zobowiązań wynikających z prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej, które stały się wymagalne po 1 marca 2020 roku.

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZKI:

  • maksymalna kwota pożyczki: 300 000,00 PLN
  • brak konieczności wnoszenia wkładu własnego
  • okres spłaty: do 72 miesięcy (6 lat)
  • karencja w spłacie kapitału: do 12 miesięcy
  • wakacje w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych: do 6 miesięcy
  • oprocentowanie: 0%
  • opłaty i prowizje: brak
  • zabezpieczenie: do 100 000,00 PLN weksel własny in blanco, powyżej 100 000,00 PLN weksel własny in blanco + dodatkowe zabezpieczenie stosowane przez Pośrednika Finansowego.Szczegóły dot. pożyczki znajdują się na stronie www.pozyczka.arrkonin.org.pl
Skip to content