Informujemy, że 25 lutego w godzinach 8:30 – 9:30 wznowiony zostanie nabór dokumentów zgłoszeniowych do projektu „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość”.
Szczegóły dotyczące naboru:

 • dokumenty mogą składać wyłącznie osoby, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ramach niniejszego projektu,
 • dokumenty będzie można złożyć wyłącznie osobiście w siedzibie ARR S.A. w Koninie,
 • jedna osoba może złożyć dokumenty zgłoszeniowe dla maksymalnie 3 uczestników,
 • nabór zostanie zamknięty z chwilą przyjęcia przez Operatora 100 sztuk dokumentów zgłoszeniowych,
 • o przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • złożenie dokumentów nie gwarantuje podpisania umowy (do zakontraktowana pozostała kwota 400 tyś zł).

Ze względu na pandemię i konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie przyjmowania dokumentów prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego:

 • na terenie ARR S.A. może przebywać wyłącznie osoba zdrowa,
 • nie mogą zgłaszać się osoby odbywają kwarantannę lub izolację w warunkach domowych,
 • osoby towarzyszące nie zostaną wpuszczone do budynku,
 • składający dokumenty zobowiązani są do bezwzględnego zasłaniania ust i nosa za pomocą m.in.: maseczki lub przyłbicy,
 • przed wejściem należy zdezynfekować ręce,
 • należy zachować 2 metry dystansu w stosunku do innych przebywających w budynku osób.

Dodatkowo w zakładce „Zapoznaj się” udostępniono narzędzie umożliwiające dokonanie porównania cen usług zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych (Wizualizacja danych- koszt osobogodziny brutto)- dotyczy firm szkoleniowych.

Szczegóły:

Skip to content