Informujemy, że 9 listopada w godzinach 9:00 – 10:00 zostanie przeprowadzony nabór dokumentów zgłoszeniowych do projektu „Usługi rozwojowe dla subregionu konińskiego”.

Szczegóły dotyczące naboru:

 • nabór zostanie zamknięty z chwilą złożenia dokumentów na kwotę 250.000,00 zł lub przyjęcia przez Operatora 25 sztuk dokumentów zgłoszeniowych,
 • jedna osoba może złożyć dokumenty zgłoszeniowe dla maksymalnie 2 Przedsiębiorstw,
 • dokumenty złożone drogą pocztową/kurierską wliczają się w limit kwotowy/liczby złożonych wniosków, a za datę wpływu uznaje się godzinę złożenia ich w siedzibie ARR przez listonosza/kuriera,
 • usługi rozwojowe muszą zostać zrealizowane w terminie 18 listopad – 09 grudzień 2020 r.,
 • nie będzie możliwości aneksowania terminu realizacji usług w ramach umów zawartych w wyniku niniejszego naboru.

Ze względu na pandemię i konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie przyjmowania dokumentów prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego:

 • na terenie ARR S.A. może przebywać wyłącznie osoba zdrowa,
 • nie mogą zgłaszać się osoby odbywające kwarantannę lub izolację w warunkach domowych,
 • osoby towarzyszące nie zostaną wpuszczone do budynku,
 • składający dokumenty zobowiązani są do bezwzględnego zasłaniania ust i nosa za pomocą m.in.: maseczki lub przyłbicy,
 • przed wejściem do siedziby ARR należy zdezynfekować ręce, nawet jeśli założone są rękawiczki,
 • należy zachować 2 metry dystansu w stosunku do innych osób przebywających w budynku.

Ponadto informujemy, że w zakładce „Zapoznaj się” udostępniono narzędzie umożliwiające dokonanie porównania cen usług zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych (Wizualizacja danych – koszt osobogodziny brutto).

Skip to content