Informujemy, że od 8 czerwca 2021r. nabór dokumentów zgłoszeniowych do projektu „Usługi rozwojowe dla subregionu konińskiego” ma charakter ciągły.

Szczegóły dotyczące naboru:
– usługi rozwojowe muszą zostać zrealizowane do 30 listopada 2021 r.,
– nie będzie możliwości aneksowania umów zawartych w ramach niniejszego naboru w zakresie wydłużenia okresu realizacji usługi,
– dokumenty mogą być składane drogą pocztową/kurierską lub osobiście do skrzynki podawczej w siedzibie ARR (ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin).

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru z chwilą przyjęcia dokumentów zgłoszeniowych na łączną kwotę 1 mln zł.

Szczegóły dotyczące naboru są dostępne na stronie:

USŁUGI ROZWOJOWE AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W KONINIE

Skip to content