Informujemy, że zmianie uległ Regulamin przyznawania wsparcia w ramach projektu pt.: „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość”. Zwracamy szczególną uwagę na wprowadzone zmiany w § 4 ust. 2 i 3 ww. Regulaminu. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią. Regulamin przyznawania wsparcia w ramach projektu pt.: „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość” dostępny jest na stronie Projektu pod adresem http://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl/kwalifikacje/

Jednocześnie informujemy, że nabór dokumentów zgłoszeniowych w ramach Projektu rozpocznie się w dniu 22 września 2020 r. od godz. 8.30. Zgodnie z zapisami ww. Regulaminu nabór może zostać zamknięty z chwilą przyjęcia przez Operatora 100 szt. dokumentów zgłoszeniowych.

Ponadto zwracamy uwagę, iż jedna osoba może złożyć dokumenty zgłoszeniowe dla maksymalnie 3 Uczestników Projektu.
W przypadku składania ww. dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kurierskiej, jeden nadawca może złożyć dokumenty zgłoszeniowe dla maksymalnie 3 Uczestników Projektu. W przypadku złożenia przez jedną osobę/jednego nadawcę dokumentów zgłoszeniowych dla więcej niż 3 Uczestników Projektu, złożone dokumenty nie będą podlegały weryfikacji.

Skip to content