Powiatowe Urzędy Pracy udzielą jednorazowych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy.

Pożyczka skierowana jest do mikroprzedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Pożyczka przyznawana będzie w wysokości 5 tys. zł na warunkach:

  • oprocentowanie stałe 0,05 % w skali roku.
  • okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, (możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału  wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki),
  • możliwość umorzenia pożyczki na wniosek mikroprzedsiębiorcy, pod warunkiem, że przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, nie zmniejszy się stan zatrudnienia w firmie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Szczegółowe informacje dla naszego regionu dostępne są na witrynach:

Zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Koninie (PIFE):
telefonicznie 63/ 240 85 35 i 63/ 249 31 02, 601 346 807, 661 612 515 oraz elektronicznie na adres e-mail:konin.fe@wielkopolskie.pl

Skip to content