Gdzie firmy mają szukać pomocy w czasie pandemii?

Coraz więcej firm z sektora MŚP dostrzega negatywne skutki związane z pandemią koronawirusa. Już dziś wiadomo, że kryzys wywołany Covid-19 dotknie dziesiątki tysięcy przedsiębiorstw i miliony pracowników. Pracodawcy starają radzić sobie poprzez wprowadzanie pracy zdalnej i uruchamianie procedur dotyczących zasad przestrzegania higieny. Jednak w wielu sektorach rynku takie działania są nie do końca możliwe i niewystarczające. Naprzeciw problemom związanym z kryzysem wychodzą samorządowcy oraz polski rząd, który zawarł w pakiecie Tarczy Antykryzysowej wiele rozwiązań, mających na celu pomóc firmom przetrwać na rynku oraz wyjść z kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19.

Zapoznaj się z pakietem Tarczy Antykryzysowej, z którego możesz skorzystać w swoim regionie:

  1. Koniński pakiet pomocy przedsiębiorcom- wsparcie w ramach pakietu obejmie konińskich przedsiębiorców, którzy utracili dochody z powodu wprowadzenia stanu epidemii, szczegółowe informacje:
http://www.konin.pl/index.php/jeden-news-new/koninski-pakiet-pomocy-przedsiebiorcom.html
  1. Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, szczegółowe informacje:
https://konin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

Dokumenty dotyczące naboru: www.konin.praca.gov.pl, w Zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców” → „Tarcza antykryzysowa COVID-19″

Kontakt PUP w Koninie tel.: +48 63 24-77-800; e-mail pup@pup.konin.pl

  1. Wsparcie na ochronę miejsc pracy

Wojewódzkie Urzędy Pracy udzielają wsparcia dla przedsiębiorcy, który w następstwie wystąpienia COVID-19 wprowadził przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy. Świadczenia przyznawane są na podstawie wniosku złożonego do dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy w postaci elektronicznej poprzez platformę  Praca.gov.pl lub w postaci papierowej.

Szczegółowe informacje dla naszego regionu dostępne są na witrynie: https://wuppoznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia

Kontakt: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu: tel. (61) 846 38 19; email: wup@wup.poznan.pl

  1. Pomoc dla samozatrudnionych

a) Pożyczka z PUP – nabór ciągły

Pożyczka skierowana jest do mikroprzedsiębiorców (w tym także samozatrudnionych), prowadzących działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie https://konin.praca.gov.pl/-/12174213-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow

Kontakt:  63 24 77 840 lub 63 24 77 844

b) Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osób samozatrudnionych

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie https://konin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

Kontakt PUP w Koninie tel.: +48 63 24-77-800; e-mail pup@pup.konin.pl

c) Zwolnienie ze składek ZUS

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek, który jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl

d) Świadczenie postojowe z ZUS

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność, który jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl

  1. Organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Szczegóły wsparcia: https://konin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje
Dokumenty dotyczące naboru oraz wzór wniosku i umowy dostępne są na stronie internetowej: www.konin.praca.gov.pl, w Zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców” →  „Tarcza antykryzysowa COVID-19″

6) Tarcza finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm

Nieoprocentowane subwencje finansowe, dostępne w bankach komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu

Więcej informacji: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

Sieć Enterprise Europe Network w Polsce

https://www.een.org.pl/een/o-nas

Skip to content