Pojęcie sprawiedliwej transformacji coraz częściej pojawia się w wypowiedziach wielu polityków, urzędników, dziennikarzy, przedstawicieli branży energetycznej czy przedstawicieli społecznych.

Coraz więcej ludzi pyta i zaczyna rozumieć, co za tym pojęciem się kryje.

Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. z Konina z początkiem 2019 roku została niejako samozwańczą instytucją, która pod przewodnictwem Macieja Sytka – Prezesa ARR i jednocześnie Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, podjęła się zgłębienia tego terminu i jako pierwsza Instytucja Otoczenia Biznesu rozpoczęła w regionie zabieganie o to, aby problem regionu górniczego, na którym żyjemy, a który za chwilę będzie regionem pogórniczym, został dostrzeżony w Brukseli.

Przed nami zgłębianie tematu w zakresie sprawiedliwej transformacji w tym udział w Platformie Węglowej, zapoczątkowali przedstawiciele strony społecznej (Jarosław Koźlarek i Agata Kuźmińska) oraz partii politycznych, dla których temat szeroko rozumianej ochrony środowiska (w tym klimatu), dbałości o byt
i rozwój społeczny jest tematem priorytetowym (Miłosława Stępień) – do dziś wskazane osoby bardzo aktywnie działają w tym temacie.

W 2019 roku udało się i dużo, i mało – wszystko zależy od oczekiwań 

Dla nas dużo, bo był to rok pt. „Sprawiedliwa transformacja” i większość naszych działań skupiała się na tym temacie, temacie dla nas zupełnie nowym i trudnym.

Dla patrzących z boku, mogło i może się wydawać, że to działania stricte polityczne, wizerunkowe,
w pełni niewystarczające, niezrozumiałe, zbyt opieszałe i nie dające konkretnych rezultatów.

Jesteśmy nauczeni tego, że jak się o czymś mówi, to efekty muszą być od razu!

Tu ich nie będzie od razu, i każdy kto czeka na natychmiastowe efekty, będzie rozczarowany.

Sprawiedliwa transformacja to proces długoterminowy, który będzie realizowany latami, i którego dynamika zmian i przysłowiowych „zwrotów akcji” będzie czasami jak w dobrym filmie sensacyjnym,
a czasami będzie niczym ciągnąca się latami telenowela.

Co więcej, aby ten proces się udał, zaangażowanych w niego musi być wiele osób i instytucji, które będą musiały współpracować ze sobą ponad wszelkimi podziałami i upodobaniami czy to politycznymi, czy biznesowymi. Bez tego nie uda się nic, a wręcz przeciwnie, możemy tylko pogorszyć sytuację.

Dla tych, którzy marudzą i mówią lub piszą, że w Brukseli nie słychać nic o Wielkopolsce Wschodniej
i że nikt w tym temacie nic nie robi, odsyłam do stron internetowych i profili społecznościowych, na których wykaz działań zrealizowanych w ostatnich 2 latach, a zawłaszcza w 2019 roku jest bardzo czytelnie opisany.

Szczególnie podkreślamy udział ARR S.A. oraz przedstawicieli władz samorządowych i strony społecznej w trzech spotkaniach  tzw. Platform for Coal Regions in Transition w Brukseli, które zdecydowanie wykreowały wizerunek Wielkopolsce Wschodniej i sprawiły, że władze w Brukseli zainteresowały się celami rozwojowymi naszego regionu i okazały chęć wspierania poprzez różne inicjatywy i programy.

W bardzo chronologiczny, przejrzysty i czytelny sposób, działania w temacie sprawiedliwej transformacji naszego regionu, pokazane są na profilu Transformacji Wielkopolski Wschodniej https://www.facebook.com/transformacja.ww/, prowadzonym przez wspomnianych już Agatę Kuźmińską i Jarosława Koźlarka, czy na profilu Wielkopolska Dolina Energii pod adresem https://www.facebook.com/Wielkopolska-Dolina-Energii-2219292144804443/.

Informacje o działaniach naszych włodarzy związanych z procesem sprawiedliwej transformacji można zaleźć na stronie Urzędu Miasta Konin oraz na profilu na Facebooku prowadzonym dla miasta oraz dla Prezydentów Konina, zwłaszcza Piotra Korytkowskiego i Pawła Adamowa, mocno zaangażowanych w proces transformacji naszego regionu.

O naszych działaniach można poczytać zarówno na naszej stronie internetowej www.arrrkonin.org.pl oraz na naszym profilu firmowym https://www.facebook.com/ARRKonin/.

Niemniej jednak tych, którym brakuje informacji jakie są efekty pracy ARR w zakresie sprawiedliwej transformacji, informujemy, że z 4 napisanych przez nas i złożonych w kwietniu 2019 roku w Brukseli fiszek projektowych dot. działań wpisujących się w proces sprawiedliwej transformacji Reginów Górniczych od 2020, dziś realizujemy już 3 pełne projekty w tym:

  1. Projekt pt. „Usługi rozwojowe dla subregionu konińskiego” w ramach poddziałania 6.5. WRPO – wsparcie finansowe na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracodawców
    i pracowników sektora mikro, małych i średnich firm. Projekt z budżetem ponad 15 mln zł będzie realizowany od marca 2020 do końca lutego 2023r.
  2. Projekt pt. „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość” w ramach poddziałania 8.3.2 WRPO
    na kwotę dofinansowania 5,7 mln zł – wsparcie finansowe dla osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej mieszkające, pracujące, uczące się lub przebywające na terenie podregionu konińskiego obejmującego powiaty: m. Konin, koniński, gnieźnieński, kolski, słupecki, turecki i wrzesiński. Projekt będzie realizowany od marca 2020 roku do 29.01.2022r.
  3. Projekt „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” w ramach poddziałania 1.4.2 WRPO. Projekt na ponad 4 mln zł dotacji, w ramach którego wsparcie przeznaczone będzie na działania związane z promocją gospodarczą i inwestycyjną Wielkopolski Wschodniej oraz budowę Marki Wielkopolski, w tym udział firm z regionu w targach i misjach na całym świecie.
  4. Projekt Jeremie2 – w lutym 2020 roku ARR podpisała dwie kolejny umowy na udzielania preferencyjnych pożyczek na zakładanie i rozwój działalności, w tym na inwestycje związane chociażby z odnawialnymi źródłami energii. W ramach dwóch umów ARR ma do rozdysponowania kwotę prawie 20 mln zł na okres niespełna 2 lat.

Kolejne projekty przed nam – piszemy nie zwalniając tempa.

W marcu planujemy powołanie i pierwsze spotkania grup roboczych zaangażowanych w proces opracowywania strategii dla rozwoju Wielkopolski Wschodniej – obecnie trwa proces zbierania opinii
i deklaracji udziału w grupach.

Co najmniej raz w tygodniu przedstawiciele ARR biorą udział w spotkaniach związanych ze sprawiedliwą transformacją – każde spotkanie uczy nas czegoś nowego i pozwala budować plan zadań na najbliżej miesiące i lata.

Dlatego na pytanie co zrobiliśmy i czy coś robimy, odpowiadamy – zrobiliśmy i robimy, spekulacji nie lubimy a obecnie intensywnie pracujemy 

P.S.W dniach 01-02 kwietnia 2020r. będziemy brać udział w pierwszym tegorocznym spotkaniu Platform
for Coal Regions in Transition w Brukseli, do którego uczestnictwa również zapraszamy wszystkich zainteresowanych wspieraniem i uczestniczeniem w procesie sprawiedliwej transformacji naszego
regionu

Skip to content