Poniższe produkty są uzupełnieniem wsparcia finansowego dla przedsiębiorców z obszaru MŚP, ze strony całej Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.

  • Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym
  • Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP
  • Leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych dla klientów z sektora MŚP z branży transportowej
  • Leasing operacyjny „MASZYNERIA” bez wpłaty własnej lub z karencją w spłacie dla klientów  MŚP, na zakup maszyn i urządzeń

Główne warunki, które musi spełnić Klient MŚP, aby móc otrzymać w/w produkty:

  • Prowadzenie rachunkowość na zasadach pełnej księgowości,
  • Prowadzenie działalności minimum przez 12 miesięcy,
  • Przychody ze sprzedaży za 2019 lub ostatni okres obrachunkowy na poziomie min. 4 mln zł,
  • Ostatni rok zakoń­czony dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) oraz dodatnim wynikiem netto,
  • Przedstawienie adekwatnego zabezpieczenia min. 120 % wartości wnioskowanej pożyczki.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.arp-tarcza.pl, gdzie bezpośrednio można również złożyć wniosek on-line o wybrany produkt.

Skip to content