Od 1 kwietnia 2020 roku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) każda gmina i powiat będą mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Samorządy (gminne i powiatowe) będą mogły wnioskować o pieniądze na laptopy i tablety, a także na mobilny dostęp do internetu. W zależności od gminy można będzie otrzymać nie mniej niż 40 tys. zł.,
nie będzie wymagany wkład własny. Nie będzie również wymagań w zakresie parametrów sprzętu.

W celu pozyskania dotacji trzeba będzie złożyć elektroniczny wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), a złożenie wniosku to gwarancja wypłaty.

Kupiony sprzęt w obecnym okresie kwarantanny będzie można użyczyć uczniom i nauczycielom, a później będzie on dalej wykorzystywany w szkole.

Wszelkie pytania dotyczące projektu można kierować na adres mailowy zdalnaszkola@cppc.gov.pl 

Skip to content