Zwolnienie ze składek ZUS

3 miesięczne (za marzec, kwiecień i maj 2020 r.) zwolnienie za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby (do 9 osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych):

  • dotyczy składek (na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP )
  • dla przedsiębiorców działających przed 1 lutym br.
  • przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek
  • przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowają prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek., który jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl

Wnioski można złożyć:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Koninie (PIFE):
telefonicznie 63/ 240 85 35 i 63/ 249 31 02, 601 346 807, 661 612 515 oraz elektronicznie na adres e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

Skip to content