Uprzejmie informujemy, że z dniem 4 stycznia 2019 roku, Rada Nadzorcza powołała na Prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie Pana Macieja Sytka. Obecnie w naszej Spółce funkcjonuje Zarząd dwuosobowy w składzie:

Maciej Sytek – Prezes Zarządu
Krzysztof Gubański – wiceprezes Zarządu.

Dzięki zaistniałym zmianom ARR S.A. będzie mogła realizować nowe zadania, w tym na nowe projekty i usługi które będą wpisywały się w potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców subregionu konińskiego.

Skip to content