Informujemy, że z dniem 1 października 2019 r. zmianie ulega Regulamin  przyznawania wsparcia w projekcie: „Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla subregionu konińskiego”.

Najważniejsze zmiany:

  1. Nabór do Projektu dotyczy wyłącznie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw kierujących na usługi rozwojowe swoich pracowników, przy czym osoby w wieku 50 lat i więcej stanowią co najmniej 25% wszystkich pracowników zgłoszonych na usługi w ramach jednego Formularza Zgłoszeniowego.
  2. Nabór do Projektu dotyczy wyłącznie osób, które nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla subregionu konińskiego”, numer projektu: RPWP.06.05.00-30-0141/16.

Jednocześnie informujemy, że usługi rozwojowe objęte projektem muszą zakończyć się do dnia 20 stycznia 2020 r.

Od dnia 1 października 2019 r. Konsultanci projektu będą przyjmować dokumenty zgłoszeniowe zgodne z nowym Regulaminem przyznawania wsparcia w projekcie.

Szczegółowe informacje o projekcie: http://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl/ 

Skip to content